ه‍.ش. ۱۳۹۳ آبان ۲۴, شنبه

پایان ناپذیر..


بعضی چیزها تموم نشدنی اند هیچ چیز خاصی هم ندارند ولی تموم نمیشن هیچ وقت ! تهران از آن جمله چیزهای تموم نشدنی است شهریست که هر چقدر ازش بنویسی تمام نمیشه ، چیزی هم نیست ها ! پر است از دود و ترافیک و نامردی و خیانت و دروغ و ریا  مثل بابلسر نیست که از ساحلش بنویسی و و از بازارهای ماهی فروشی اش و از سبزه ها  و هوای ملسش و تمام !  مثل مشهد نیست که از حرم و کبوتران آن گنبد طلایی بنویسی و صاف و سادگی زائران و تمام ! ، مثل اصفهان نیست که از زاینده رود بگویی و از منار جمبانش و مسجد شاه و نقش جهانش و اصلا همه آن نیم جهان بودنش و بعد تمام ! مثل شیراز نیست که از  سعدی و حافظ و  شاهچراغش بگویی و تمام شود ، تهران شهری در میان دود و شلوغی ایستاده به روی اعصاب هزاران هزار تهرانی با همه بدی هایش شاید تنها خوبی اش این باشد که مثل هیچ شهر دیگری نیست. تهران هیچ چیز و همه چیز است. تهران لعنتی تمام نمیشود…
ارسال یک نظر